​​Potentialeberegner

Indtast dine egne tal og benchmark dig med landsgennemsnittet på parametrene totalfødte, totaldøde og fravænnede pr årsso. Når du har indtastet egne tal, kan du i højre side se dit niveau i forhold til landsgennemsnittet.

Du kan også sætte nye mål for totaldødeligheden, og se find besætningens årlige potentiale.