​​Her kan du finde relevanter plancher fra møder afholdt i forbindelse med PattegriseLIV.

​Afsluttende møde i PattegriseLIV 15. december 2016

Så blev projekt PattegriseLIV afsluttet med et møde for i alt 190 deltagere fra hele landet. Du kan her se plancherne fra mødet:

Erfaringer og resultater fra PattegriseLIV​ v/ projektleder Dorthe Poulsgård Frandsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

Sæt turbo på din splitmalkning.pdf v/ dyrlæge Sanne C. Leth, Porcus

Back to basics - håndtering af pattegrise i en antibiotika-fri produktion​ v/ svineproducent Stine Mikkelsen, Klintebygård

Det har vi lært at PattegriseLIV v/ svineproducent Jeppe Haubjerg, Gl. Præstegård dyrlæge Gerben Hornenborg, Vet-team og svinerådgiver Kristian Juul Volshøj, Svinerådgivningen

Præmieuddeling​ v/ projektleder Dorthe Poulsgård Frandsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion


Regionale møder 2016

i 2016 afholdes 7 regionale møder rundt i landet. Du kan her downloade og printe plancherne og tage dem med til mødet. Møderne er arrangeret i samarbejde mellem den lokale svinerådgivning, Den Danske Dyrlægeforening og SEGES Videncenter for Svineproduktion.

​Generelle indlægLokale indlæg​
Velkomst

Aalborg
Hvad har vi fået ud af at deltage i PattegriseLIV? v/ Frida Gretarsdottir og Lars Winther
Intern smittebeskyttelse og virushåndtering v/ Nikolaj Stidsen

Fødevareministeriets plan for pattegisedødeligheden i 2020 v/ Kristian Viekilde, Den Danske DyrlægeforeningViborg
Hvordan arbejder vi med pattegriseoverlevelse v/ Peter Nielsen, Geddebæksholm
Hvorfor er det vigtigt at lave en logbog v/ Anders Peter Andersen, LMO
Arbejdsplanlægning - vejen til flere fravænnede grise v/ Anders Espersen, Midtjysk Svinerådgivning
Hvordan opnår jeg rekordlav dødelighed hos pattegrise? v/ Danni Sørensen, Store Vognsbæk

Vojens
Før vi går i gang, forventningsafstemning og hvem skal deltage? v/ Ellen Møller Hansen, Syddansk Svinerådgivning
Erfaringer fra PattegriseLIV, hvad har været i fokus og hvad rykker? v/ Hans Chr. Carstensen, Nørregård Grise, Kristian Havn, SvineVet og Claus Rasmussen, KHL
Hands on - hvad rykker på staldgangen? v/ Henrik Aarø, LandboSyd

LEAN tavlen - hvorfor ikke bruge den? v/ Benny Lage, Jysk LandbrugsrådgivningBillund
Pattegrisliv i vores besætning - hvad har vi fået ud af det? v/ Anders Kappel og Jesper Bojer, Brunshøjgaard
Klimakrisen i farestalden - so versus pattegrise v/ Kristian Juul Volshøj, SvineRådgivningen
Skal vi bruge tid på "bagpattegrisene?" v/ Michael Frederiksen, SvineRådgivningen
Fodring, der giver øget overlevelse og højere fravænningsvægt v/ Peter Theil og Uffe Krog Larsen, AU-FoulumOdense
Erfaringer fra PattegriseLIV  v/ Marianne Kyed, Sandager Skovgård og Kasper Nordtorp, Patriotisk Selskab
Forebyggelse af blodforgiftning v/ Lone Grube Hansen, Centrovice
Erfaringer fra USK og obduktionskurser v/ Svend Haugegaard, SEGES Videncenter for SvineproduktionSorø
Sådan arbejder vi med at sænke pattegrisedødeligheden v/ Anne Sofie Hermansen, Stendyssegård, Keld Sommer, Gefion og Jakob Korsgaard, Ø-vet
Danvet, Ø-vet, LVK og Gefion Svinerådgivning er klar til en fælles indsats v/ Marlene Sparre Ibsen, Gefion
Værktøjer i PattegriseLIV v/ Rikke Ingeman Svarrer, SEGES Videncenter for Svineproduktion

Bornholm
Opfølgning på de bornholmske mesterskaber i farestald anno 2012. Hvordan går det i dag? v/ Kirsten Kyndesen, Bornholms landbrug
PattegriseLIV i vores besætning - hvad har vi fået ud af det? v/ Bettina Graulund Hansen, Slettegård

Fodring der giver øget overlevelse v/ Peter Theil, AU-Foulum
Hvad har vi erfaret i PattegriseLIV v/ Dorthe Poulsgård, SEGES Videncenter for Svineproduktion

Do's and don'ts v/ Dorthe Poulsgård, SEGES Videncenter for Svineproduktion


Regionale møder 2015

Vi har afholdt 5 regionale kampagnemøder rundt i landet. I alt har der været 650 deltagere til møderne, og der har været god spørgelyst til møderne. Vi håber, at I alle har fået noget med hjem, og har fået lyst til at sætte fokus på at øget pattegriseoverlevelsen i egen besætning.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i ét af møderne, eller blot vil gense plancherne, kan de ses her:

​Dansk

English​

Velkomst

Hvad gør de bedste? v/ Thomas Sønderby Bruun

Nye hjælpeværktøjer i farestalden v/ Jonas Würtz Midtgård og Ole Jessen

Hvordan sætter du fokus sammen med dine rådgivere? v/ Helle Haugaard Jessen

Hvordan kan ledelsesfokus øge overlevelsen i farestalden? v/ Merete L. Andersen og Inga Riber Kristiansen

Høj kvalitet i de ekstra grise v/ Dorthe Poulsgård Frandsen

PattegriseLIV - sådan deltager du i projektet v/ Rikke Ingeman Svarrer

Welcome

What do the best do? by Thomas Sønderby Bruun

Tools from PattegriseLIV by Jonas Würtz Midtgård and Ole Jessen

Stay focused with your advisors by Helle Haugaard Jessen

Know-how value and cooperation by Merete L. Andersen og Inga Riber Kristiansen

Quality survival by Dorthe Poulsgård Frandsen

Project "PattegriseLIV" by Rikke Ingeman Svarrer

 


PattegriseLIVs møde den 20. april hos Centrovice

​Dansk​English

Hvad gør de bedste v/ Rikke Ingeman Svarrer

Hvordan kan ledelsesfokus øge overlevelsen i farestalden v/ Lone Grube Hansen

Hvordan sætter du fokus sammen med dine rådgivere v/ Lisbeth Shooter

PattegriseLIV v/ Rikke Ingeman Svarrer

What do the best do? by Rikke Ingeman Svarrer

Best practice farrowing house management – the first 24 hrs by Lisbeth Shooter

Best practice farrowing house management - weaning good piglets by Lone Grube Hansen

Focus on Lean and optimizing work rutines by Lone Grube Hansen