Om kampagnen​

Øget overlevelse blandt pattegrise er et dagligt fokus i den danske svinesektor. For den enkelte svineproducent er der både et økonomisk, såvel som et arbejdsmiljømæssigt incitament i at øge overlevelsen blandt pattegrise i farestalden.

Svinesektoren arbejder hele tiden på at øge overlevelsen i produktionen, og høj overlevelse er et vigtig fokus i de forsøgs- og rådgivningsaktiviteter, der gennemføres i Videncenter for Svineproduktion, ligesom høj overlevelse er et vigtigt avlsmål i dansk svineproduktions avlssystem DanAvl.

Pattegrisedødelighed måles i henholdsvis døde pattegrise ved fødsel (dødfødte) og antal døde pattegrise inden fravænning fra soen. Totaldødelighed er et udtryk for dødfødte + døde pattegrise inden fravænning i % af det samlede antal fødte pattegrise.

Videncenter for Svineproduktion satte i 2011 en målsætning om, at landsgennemsnittet for totaldødeligheden blandt pattegrise skal være mindre end 20 % i 2020. Seneste tal fra 2013 viser, at den totale pattegrisedødelighed er 22 %, hvilket er en forbedring i forhold 2011. Totaldødeligheden varierer typisk mellem 20 og 25 % blandt besætninger, imens enkelte besætninger har en totaldødelighed så lav som 14,5 %.

 

 

I 2014 satte svinesektoren, sammen med fødevareministeren og repræsentanter for slagterier, dyrlæger, dyrevelfærds- og forbrugerorganisationer og detailhandlen, et nyt ambitiøst mål for pattegriseoverlevelse. Det skete, da fødevareministeren inviterede til topmøde med det formål at sikre en svineproduktion, hvor dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd. I topmødets erklæring forpligter deltagerne sig til at arbejde for ”..at overlevelsesraten for smågrise øges med én gris pr. kuld i 2020”.

Det er på denne baggrund, at Videncenter for Svineproduktion har iværksat kampagnen PattegriseLIV.

 

Kampagnens formål
Kampagnen skal sikre videreformidling af faglig viden, samt beskrivelser af rutiner, management og ledelse til de danske svineproducenter, således at de har værktøjerne til at reducere eller fastholde en lav totaldødeligheden blandt pattegrisene.

Kampagnen vil endvidere i praksis demonstrere, hvordan værktøjerne bruges, således at den reducerede totaldødelighed skaber økonomisk gevinst på svineproducenternes bundlinje.

 

Hent plakat om kampagnen - PattegriseLIV_VSP.pdf